Prosjektleder – «Ungdom som ressurs for gründere»

Er du klar for å få unge mennesker med en gründer i magen til å spire?

Hallingdal Etablerersenter har i samarbeid med Buskerud Næringshage fått innvilget midler til et spennende prosjekt kalt «ungdom som en ressurs for gründere i Fjellregionen».En av målsetningene er at en gjennom dette året, er med på å løfte unge fremadstormende mennesker gjennom å tilføre entreprenørkskapskompetanse og arbeidspraksis i en gründerbedrift. En ønsker med dette at de «unge ressursene» har kompetanse og trygghet til selv å  skape sin egen gründerbedrift etter at året er omme. For å utøve oppgaver i dette prosjektet ønsker vi å knytte til oss en prosjektleder med kompetanse/interesse og engasjement for å jobbe med initiativrike og engasjerte unge mennesker  og erfaring med prosjektledelse i 50 – 80 % stilling.