Grønn Vekst for Hallinggründer

14 -15 mars samles Hallinggründer på Fausko i Hemsedal for en to dagers workshop innen bærekraft. Dette er et samarbeidsprosjekt med Ragnhild Nilsen i Klimapsykologene og en del av kompetanseprogrammet til Grønn Vekst Hallingdal. Målet er å gi gründere i Hallingdal muligheten til å møte det grønne skiftet med en økt forståelse og kunnskap, slik…