Oversikt 1

Hallingdal Etablerersenter arrangerer ulike kurs og aktivitetar i løpet av året.  Hovedaktiviteten er etablererkurset, som blir arrangert kvart år i perioden januar til april.  Kurset går over 10 kveldar.

Som deltaker får du meir kunnskap om m.a personleg avklaring og forretningside, marked og markedsforståelse, selskapsform, driftsøkonomi og forretningsplan.

Programmet er ikkje endeleg fastlagt, men nedanfor kan du sjå program for 2015, som vil vere mal for neste kurs.

Program for kurs våren 2015.

Etablererkurs 2014

Glimt frå kurs 2013

Kursplan for etablererkurs