Hallingdal Etablerersenter arrangerer ulike kurs og aktivitetar i løpet av året. Hovedaktiviteten er etablererkurset, som blir arrangert kvart år i perioden januar til april. Kurset går over 10 kveldar.

Som deltaker får du meir kunnskap om m.a personleg avklaring og forretningside, marked og markedsforståelse, selskapsform, driftsøkonomi og forretningsplan.

 

Etablererkurs 2020

 

Passer for deg som har:

– planer om å starte eget firma
– egen forretningsidé som du vil realisere
– nystartet firma og ønsker mer kompetanse om daglig drift, økonomistyring, markedsføring m.m.
– ønske om å utarbeide forretningsplan for din idé/virksomhet/bedrift

 

Foreløpig kursplan:

Oppstart onsdag 15.01.20 kl. 1800

Kurslokale: Pers Hotell, Gol (Studiesenteret)

(Kan endres etter vurdering av antall og geografisk fordeling av deltakere.)

 

Hovedtemaer:

(1 samling, 15.01)

Personlig avklaring, forretningsidè – mål, Idè – og produktutvikling, forretningsplan.

Finansiering (lån, tilskudd, osv.)

Ansvarlig: Hallingdal Etablerersenter Trond/Sigvat

 

(1 samling, 22.01)

Selskapsformer, AS eller andre selskapsformer – fordeler/ulemper og formelle krav,

Altinn, registrering av firma – Brønnøysundregistrene, org.nr., mva-registrering, Skatteetaten, NAV, Patentstyret. (onsdag 22.01)

Ansvarlig: Hallingdal Etablerersenter Trond/Sigvat

 

(3 samlinger, 29.01, 05.02, 12.02)

Markedsforståelse, markedsstrategi, markedsføring.

Salg, kundeforståelse, konkurrenter, konkurranseforhold, forhold til media/omdømme, markedsføring via nye kanaler (internett/sosiale medier) (3 samlinger)

Ansvarlig marked: Pål K. Medhus (onsdag 29.01 og onsdag 05.02)

Ansvarlig Sosiale medier/websider: Hallingdal Næringshage as (onsdag 12.02)

 

(4 samlinger, 04.03, 11.03, 18.03, 26.03)

Driftsøkonomi

Økonomisk styring, kalkyler, driftsbudsjett, likviditet, regnskapsforståelse, praktisk drift, mva-oppgjør, arbeidsgiveravg.

Ansvarlig: Odd Aril Midtgard,

 

(1 samling, 04.04)

Forretningsplan, oppsummering og avslutning 

Ansvarlig: Hallingdal Etablerersenter Trond/Sigvat

 

Samlingene vil normalt vare fra 1800 til 2130 (4 skoletimer).

Kursavgift: Kr. 1.000,- (vil bli fakturert ved kursslutt)

Påmelding til post@hallingdal-etablerersenter.no eller på telefon, 907 21 810.