Maaike Visser har etablert Lydfarge AS

FERD er et norsk industri- og finanskonsern som har sosialt entreprenørskap som eget forretningsområde. Selskapet setter søkelys på mulighetene ved sosialt entreprenørskap i Norge og kårer for tredje år på rad Årets sosiale entreprenør. Årets sosiale entreprenør mottar en pris på 500.000 kroner til videreutvikling av sin bedrift. Ferd støtter selskap som arbeider for at mennesker, og særlig barn og unge i Norge, skal kunne virkeliggjøre sine mål og oppleve at de har muligheter.

Lydfargemetoden
Lydfarge AS har utviklet Lydfargemetoden som er et verktøy for lese- og skriveopplæring. Metoden er i utgangspunktet utviklet for å hjelpe personer med lese- og skrivevansker og bygger på et konsept fra Nederland. Metoden har også vist seg å være et egnet verktøy for voksne innvandrere som skal lære seg norsk og for barn i de første klassetrinnene som skal lære seg å lese og skrive

 

Metoden tar utgangspunkt i lydene i språket og har satt disse i et system med regler for uttale. Ved hjelp av fargekoder blir de forskjellige lydene i et ord markert. Lydene blir på denne måten synlige og lesingen går lettere.

Bedriften
Forretningsidéen er å tilby Lydfargemetoden til skoler og voksenopplærings-sentra som kurspakker til enkelpedagoger, som helhetlige løsninger med intern oppfølging for hele skoler eller kommuner, samt salg av undervisningsmateriell og dataprogram. Siden starten i 2006 med individuelle veiledningstimer har bedriften hatt en rask utvikling fram til i dag. Det er utviklet et kursprogram for pedagoger som ønsker å ta i bruk metoden overfor elever med tilpasset undervisning og metoden er tilpasset norskopplæring av voksne innvandrere i samarbeid med Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk).
Metoden er tatt i bruk innenfor generell lese- og skriveopplæring for alle barn i grunnskolen. Dette arbeidet startet ved Spikkestad barneskole i skoleåret 2010/2011. Fra inneværende skoleår (2011/2012) har også Ål kommune tatt i bruk Lydfargemetoden i lese-og skriveopplæringen for alle barn i de første trinnene på Nedre-Ål, Leveld og Torpo skole.
Det er også etablert et samarbeid med Ål kommune og Høgskolen i Buskerud om gjennomføring av en pilot-studie som skal gi grunnlag for et større forsknings-prosjekt for å se nærmere på effektene av å ta i bruk Lydfargemetoden i lese- og skriveopplæring for barn i grunnskolen.

Visjon for framtida
Lydfarge AS ønsker å bidra til å gi alle barn muligheten for å tilegne seg gode lese- og skriveferdigheter slik at de kan gjennomføre en utdanning og dermed er godt forberedt til å takle arbeidslivet når de blir voksne. Samtidig vil Lydfargemetoden kunne hjelpe unge og voksne, som strever med å lesing og skriving, å bli bedre i stand til å takle «vanlige» oppgaver i arbeidslivet og samfunnet forøvrig.
Hallingdal Etablerersenter stolte av å ha fått lov til å være støttespiller i Maaike Visser i sin etableringsprosess og ser fram til å følge bedriften videre.

Mer informasjon om lydfarge AS kan du finne her www.lydfarge.no