Hallingdal Etablerersenter ble etablert i januar 2002 og senteret blir i dag finansiert av alle kommunene i Hallingdal – Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol.

Hallingdal Etablerersenter har kontor i Hallingdal Næringshage på Gol og vi ønsker kontakt med næringslivsaktører som vil bidra til Hallingdal Etablerersenter sitt arbeid.
Ta kontakt daglig leder, Trond Ask-Henriksen.

Hallingdal Etablerersenter gir uavhengig og gratis veiledning til personer i Hallingdal som:

 • vil starte egen forretningsvirksomhet
 • søker veiledning i oppstartfasen
 • søker råd om finansiering ved etablering
 • ønsker samarbeidspartner for å videreutvikle egen forretningside
 • søker kontakt med andre etablerere eller øvrig næringsliv (nettverk)
 • ønsker etablererkurs
 • trenger råd og tips om nyetablert virksomhet

Etablerersenteret gir:

 • veiledning og hjelp til utarbeiding av forretningsplaner og budsjett
 • kvalitetsvurdering av forretningsidé
 • finansieringstips om tilskuddmuligheter, lån og krav til egenkapital
 • veiledning om offentlige lover og regler tiknyttet næringsvirksomhet
 • generelle råd og tips om næringsvirksomhet i Hallingdal
 • oppfølging av nystarta virksomheter

Etablerersenteret gir også råd og veiledning til bedrifter i omstilling/utvikling.
Vi er en:

 • samtale- og veiledningspartner
 • koblingsboks mot fagmiljøer og andre nettverk med spisskompetanse
 • rådgiver innen finansieringsmuligheter og -søknader. (Skattefunn, Innovasjon Norge-  ordninger, lokale næringsfond, bank o.s.v)