Trond Ask-Henriksen

  • Daglig leder for Hallingdal Etableresenter siden starten 2003Trond Ask-Henriksen
  • Erfaring som veileder i næringsutvikling siden 1985 for bl.a. Ål kommune, Buskerud Næringsselskap AS, Buskerud Bedriftsrådgiving AS, Viken Skog og Buskerud Fylkeskommune
  • egen virksomhet  Ål Trelast AS, daglig leder 1994 -2003 med 5-6 ansatte i perioden 1994-2003.

Å flytte til Hallingdal var et naturlig valg etter høgskoleutdanning i 1980.
Er glad i fjellufta der det er lett å dyrke friluftsinteresser. På ski så lenge det er snø å finne, jakt og fiske på høsten, og ellers mye på tur i inn- og utland

 

 

Sigvat Morken

  • Har hatt eget firma siden 1986, jobber med næringsutvikling.Sigvat Morken
  • Siden 2006 innleid av Hallingdal Etablerersenter
  • daglig leder i Gol Idrettslag 2000-2005
  • jobbet med næringsutvikling, reiselivsutvikling, bygdeutvikling i eget firma i perioden 1986-2000.
  • tilsatt i Hol kommune som generalplanlegger 1983-1985

Født og oppvokst på Gol. Utdanning innen regional planlegging på landbrukshøyskolen. Er også bonde, og har småbruk,med blant annet sau og hest. Ofte ute på tur, på ski eller på beina på en lang fjelltur.

 

Hallingdal Etablerersenter ønsker å være din mentor i start av egen næringsvirksomhet. Her skal det gis gode råd og veiledning, men vi vil også være (positivt) kritiske, stille spørsmål, gi råd, være døråpnere og ikke minst heie, når det er det som skal til, for å føre deg videre!

Vi har svært god kompetanse på næringsutvikling, det å starte og drive eget firma. Sammen gjør vi Hallingdal Etablerersenter til et naturlig sted å søke råd og veiledning for å starte egen virksomhet med profesjonell hjelp.