Hallingdal Etableresenter er en del av næringsapparatet til hver og en av de 6 kommunene i Hallingdal.

Etablerersenteret ledes av et fagråd med følgende medlemmer:

Ann Jørgensen, representant for næringsmedarbeidene i kommunene
Heidi Granli, Regionrådet for Hallingdal
Ole Johnny Stavn, Rådmannsutvalget i Hallingdal
Maaike Visser, Lydfarge AS
Kathrine Kofstad, Innovasjon Norge
Jan Egil Halbjørhus, uavhengig representant