Hallingdal Etableresenter er en del av næringsapparatet til hver og en av de 6 kommunene i Hallingdal.

Etablerersenteret ledes av et fagråd med følgende medlemmer:

Heidi Granli, Regionrådet for Hallingdal

Ole Johnny Stavn, Rådmannsutvalget i Hallingdal

Maaike Visser, Lydfarge AS

Tomas Ruud, Innovasjon Norge

Gunn Eliassen, Næringsrådgiver i Hemsedal

Jan Egil Halbjørhus, Næringslivsrepresentant