I disse dager går det ut en undersøkelse til etablerere, gründere, startups og oppstartselskaper. Målet er enda bedre oppfølgingstilbud

Undersøkelsen er ment å skulle avdekke behov blant de som befinner seg i startgrupen av et nytt «næringsliv». Kunnskapen som hentes inn skal bidra til å skape enda bedre og mer treffsikker oppfølging av de som skaper de nye arbeidsplassene. Undersøkelsen vil bli brukt når det nå vurderes å etablere et utvidet tilbud til disse målgruppene.

I et samfunn med stadige omskiftinger er nye arbeidsplasser avgjørende for at vi skal ha arbeid til alle. Suksessfull jobbskaping innebærer oppmerksomhet på en rekke områder, og i våre dager også bærekraft.

Hallingdal har tradisjonelt mange gründerspirer, men det kan både kreve tolmodighet og stayer-evne å bygge opp ny virksomhet til å bli lønnsom. Ideen kan være fantastisk, men det kan likevel vise seg vanskelig å skalere, og få gjennomslag og markedstilgang. Etableringsfasen kan bli lang. Målet er å korte ned tiden fra startup til scaleup.

De som er i målgruppen er velkomne til å delta i undersøkelsen. Del gjerne artikkelen med noen du vet er i målgruppen. Den kan besvares her:

Ta undersøkelsen her.