Prosjektet (12-18 mnd) skal gi ungdom i Hallingdal/Sigdal/Numedal praksisplass i lokale gründerbedrifter og entreprenørskapskompetanse i form av ulike kurs.
Resultatet skal være ungdom med gründerkompetanse og styrka gründerbedrifter.

Prosjektlederen vil få spesielt ansvar for ungdommene i dette prosjektet.
Du bør ha kunnskap om og erfaring med bedriftsøkonomi, prosjektledelse og arbeid med ungdom/unge voksne.
Mer om prosjektet og stillingen her
Spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med Trond Ask-Henriksen,Hallingdal Etablerersenter (90721810)
Søknad til post@hallingdal-etablerersenter.no innen 11.07.2016